Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

POZVÁNKA

23. augusta 2021 (pondelok)
online cez webex: bit.ly/383dmou
na predobhajobu dizertačných prác:

10.00 hod.
Ing. Lukáša Hudeca:
Analýza a syntéza textúry s použitím neurónových sietí

11.00 hod.
Ing. Mareka Jakaba:
Detekcia a rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia