Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Nadácia SPP už po jedenástykrát podporí študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem získavať kvalitné vzdelanie v zahraničí.

Študenti môžu posielať svoje projekty s priloženými dokumentmi do polnoci 11. apríla 2019.

  • Štipendium je určené pre vysokoškolských študentov, ktorí študujú v odbore právo, ekonomika, informatika, technika, prírodné a humanitné vedy alebo v oblasti medicíny.
  • V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá študentom na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže, výskumné pobyty kdekoľvek vo svete.
  • V tomto ročníku Nadácia SPP vyčlenila na podporu študentov celkovo 30 000 €.
  • O finančnú podporu môže požiadať každý študent, ktorý má záujem prehlbovať svoje vedomosti a know-how vo svojom odbore a predstaví vedecký, odborný alebo praktický projekt, ktorému sa plánuje venovať.
  • Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000  €.

Bližšie informácie o podmienkach získania štipendia nájdete na: www.nadaciaspp.sk.

Výber štipendistov bude realizovaný na základe posúdenia predloženého projektu, motivačného listu, referenciám a predpokladom študenta výberovou komisiou, ktorá bude pozostávať zo zástupcov vysokých škôl a nezávislých odborníkov z akademickej oblasti. Výsledky štipendijného programu Hlavička budú zverejnené 6. mája 2019 na webovej stránke nadácie.