Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Rektor STU udelí ocenenie Študent roka päťdesiatim siedmim najlepším študentom STU pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

14. novembra 2018 o 14.00 hod.
v Aule D. Ilkoviča

STU v Bratislave, Mýtna 26

Oceňovania zúčastní aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Študenti, príďte na stretnutie s prezidentom o 13.15 hod. a využite možnosť diskutovať na aktuálne témy.

Medzi vlaňajšími ocenenými bol aj náš študent, vodný slalomár, Juraj Skákala. V popredí ocenená doktorandka Petra Vrablecová.

Cenu rektora STU „Študent roka 2018" za FIIT STU si prevezmú:

Bc. Matej Groma
najlepší absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika

Bc. Branislav Pecher
najlepší študent 1. ročníka inžinierskeho štúdia

Ing. Peter Gašpar
najlepší študent doktorandského štúdia

Ing. Martin Konôpka
za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

Mgr. Tomáš Jarábek
významný reprezentant STU v umení (kolektív)

Ing. Jaroslav Loebl
významný reprezentant STU v umení (kolektív)