Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

21. - 23. mája sa v Plzni uskutočnilo finále 18. ročníka Súťaže študentov vysokých škôl vo vedeckej činnosti (ŠVOČ) v matematike a informatike, ktorú každoročne usporadúva Česká matematická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou matematickou spoločnosťou, tentokrát na pôde Fakulty aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni.

62 finalistov, z univerzít a vysokých škôl Česka a Slovenska, súťažilo v ôsmich matematických a štyroch informatických kategóriách, z ktorých trojčlenná odborná porota určila víťazov.

V súťaži mala svoje zastúpenie aj FIIT, do finále postúpili traja študenti, ktorí si svojimi prácami odniesli aj ocenenia v dvoch kategóriách:  • Umelá inteligencia
  • 1. miesto Lukáš Marták: Modelling Music Structure using Artificial Neural Networks

         

  • Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo
  • 2. miesto Jakub Mačina: Recommendation of New Questions in Online Student Communities
    3. miesto Adrián Huňa: Automatic Answering of Students' Questions by Using an Archive of Questions

 

Pozrite si výsledky >>>

Viac informácií nájdete na stránkach súťaže >>>

Prečítajte si článok Lukáša Martáka zo súťaže:
Our participation in student research competition – SVOC 2017 in Pilsen