Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

19. septembra 2017 od 10.00 do 15.00 hod.
sa vo vestibule FIIT pri vrátnici
uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandidátov spomedzi študentov inžinierskeho štúdia (2. stupňa) sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 14. septembra 2017.

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU - oznam
formulár na návrh kandidáta do študentskej časti AS FIIT STU