Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v utorok 7. novembra 2017 od 10.00 do 15.00 hod.

vo vestibule FIIT pri vrátnici

sa uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2017 - 2019 .

Navrhnutí kandidáti :

  1. Dávid Hecl
  2. Bc. Michal Hucko
  3. Bc. Elena Štefancová
  4. Martin Tonhauzer