Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

12. decembra 2017 od 10.00 do 15.00 hod.
sa vo vestibule FIIT pri vrátnici
uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie
do 12.00 hod. dňa 7. decembra 2017.

Voľby do študentskej časti AS FIIT STU - oznam
Formulár na návrh kandidáta do študentskej časti AS FIIT STU