Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave zastúpená dekankou, so sídlom Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

 

ODBORNÝ ASISTENT S PHD pre pôsobenie v oblasti:

  • softvérového inžinierstva, alebo
  • informačné systémy, alebo
  • aplikovaná informatika.

Základný mesačný plat podľa predpisu v závislosti od dĺžky praxe je 853,00 - 1 179,50 €. V závislosti od rozsahu a kvality dosahovaných výsledkov možno základný plat zvýšiť až na dvojnásobok.
Na FIIT bol v roku 2017 priemerný mesačný predpisový plat vrátane odmien a grantov v tejto kategórii 1 552 €. Ďalšie zvýšenie príjmu sa dosahuje prácou na projektoch fakulty v spolupráci s priemyslom.

Oznam o výberovom konaní na miesto odborného asistenta s PhD.

Uzávierka prihlášok je 10. septembra 2018.