Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

1. decembra 2011 sa v Malej kongresovej sále vydavateľstva Veda SAV uskutočnilo slávnostné ocenenie siedmeho ročníka národnej súťaže mladých talentovaných ľudí - Študentská osobnosť Slovenska v akad. roku 2010/11, ktorú organizuje Junior Chamber International pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV.

Projekt vyzdvihuje mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v Slovenskej republike, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Jeho cieľom je motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom.

Do súťaže bolo nominovaných 78 mladých osobností z 31 vysokých škôl a vedeckých pracovísk SAV. Odborní garanti súťaže z nich vybrali víťazov 11 kategórií. Tí si prevzali finančnú odmenu, dar prezidenta, diplom a vecné ceny.

V kategórii informatiky a matematicko-fyzikálnych vied zvíťazil Karol Rástočný, študent doktorandského štúdia Softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave.

Top študentskou osobnosťou sa stal Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV, víťaz kategórie Filozofia, politológia, právo, teológia.