Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje, že dňa

1. marca 2017
sa v zasadačke dekana (2.06) FIIT STU v Bratislave uskutočnia
habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác

 • o 11.00 hod. Ing. Ivana Poláška, PhD.
  (z UISI FIIT STU v Bratislave)
  habilitačná prednáška: Podpora vývoja informačných systémov pomocou viacdimenzionálneho UML
  habilitačná práca: Contribution to Development and Refactoring of Information systems
 • o 13.00 hod. Ing. Mariána Šimka, PhD.
  (z UISI FIIT STU v Bratislave)
  habilitačná prednáška: Extrakcia informácií a spracovanie prirodzeného jazyka
  habilitačná práca: Modelovanie a extrakcia informácií pre inteligentný (slovenský) web

Habilitačné konania