Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje, že dňa

21. februára 2019
sa v zasadačke dekana (2.06) FIIT STU v Bratislave uskutočnia
habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

 • o 11.00 hod. RNDr. Anny Bou Ezzeddine, PhD.
  (z ÚISI FIIT STU v Bratislave)
  habilitačná prednáška: Prírodou inšpirovaná optimalizácia pri riešení úloh veľkého rozsahu
  habilitačná práca: Prírodou inšpirované počítanie: Optimalizácia
  odbor: Aplikovaná informatika
 • o 13.00 hod. Ing. Jakuba Šimka, PhD.
  (z ÚISI FIIT STU v Bratislave)
  habilitačná prednáška: Automatické spracovanie dát zo sledovania pohľadu
  habilitačná práca: Automatic Assessment of User Performance in Digital Environments
  odbor: Informačné systémy

Habilitačné konania