Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje, že dňa

22. februára 2018
sa v zasadačke dekana (2.06) FIIT STU v Bratislave uskutočnia
habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác

 • o 12.30 hod. Ing. Michala Kompana, PhD.
  (z ÚISI FIIT STU v Bratislave)
  habilitačná prednáška: Personalizované odporúčanie na webe
  habilitačná práca: Personalizované odporúčanie jednotlivcom a skupinám – výzvy a príležitosti
  odbor: Informačné systémy

 • o 14.30 hod. Ing. Petra Lacka, PhD.
  (z ÚISI FIIT STU v Bratislave)
  habilitačná prednáška:Učenie s odmenou a trestom v doméne hier
  habilitačná práca: Umelé neurónové siete. Učenie s odmenou a trestom.
  odbor: Aplikovaná informatika

Habilitačné konania