Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Juraj Hromkovič
(profesor, Computer Science Department, ETH Zürich, Švajčiarsko)

Pozvánka na prednášku, ktorú organizuje FMFI UK a FIIT STU

24. marca 2017 o 13.00 hod.
poslucháreň C

FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina F1 >>>

Videozáznam z prednášky: https://goo.gl/6fqzcx.


1. zo série prednášok: Historické úryvky z vývoja konceptov a pojmotvorby v informatike