Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje, že dňa

2. októbra 2018 o 11.00 hod.
sa v zasadačke dekana (2.06) FIIT STU v Bratislave uskutoční
inauguračná prednáška

doc. RNDr. Márie Luckej, PhD.
(z ÚISI FIIT STU v Bratislave)

na tému: Paralelné spracovanie údajov a jeho význam pri riešení veľkých úloh vedy a techniky
odbor: Aplikovaná informatika

Inauguračné konania