Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

Vážení priatelia!

Vítame vás v sídle Fakulty informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). FIIT STU komplexne pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií vo vzdelávaní a výskume. Je zároveň jedinou fakultou na Slovensku a v Českej republike, ktorá má akreditované študijné programy Institution of Engineering and Technology (IET).

Vznikla v roku 2003 na základe požiadaviek trhu a a víziou o inovácii zaužívaných procesov v spoločnosti. Základom pre vznik FIIT bola Katedra informatiky a výpočtovej techniky v rámci FEI STU, ktoré zabezpečovalo IT vzdelávanie na STU. Od roku 2013 FIIT STU sídli v samostatnej novopostavenej budove v Mlynskej doline.

V súčasnosti vzdeláva viac ako tisíc študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské). Časť študijných programov je tvorená priamo s partnerskými organizáciami a firmami, s ktorými nadväzuje spolupráce pre rozširovanie praktických vedomostí a aktualizáciu študijných plánov podľa rozvíjajúceho sa trhového prostredia. Podstatnou časťou štúdia je aj výskumná činnosť, do ktorej sú študenti aktívne zapojení v rámci 6 užšie špecifikovaných výskumných skupín.

V prieskumoch sa pravidelne ukazuje, že FIIT STU patrí medzi najlepšie fakulty strednej Európy. Spomedzi všetkých absolventov slovenských vysokých škôl najviac absolventov FIIT STU pracuje vo svojom odbore (až 94 %). Dopyt po absolventoch potvrdzuje aj vysoký nástupný plat absolventov, ktorý sa stále zvyšuje (v roku 2019 bol nástupný plat absolventa FIIT až 2 200 €).


výročné správy      úradná tabuľa      zriaďovacia listina      poslanie      dlhodobý zámer      z histórie     

Adresa:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií   
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4

GPS: 48.153429, 17.071716

tel: +421 2 210 22 204
e-mail: info[at]fiit.stuba.sk
web: www.fiit.stuba.sk

Sekretariát dekana

Ako nás nájdete >>>

Študijné oddelenie   tel.: +421 2 210 22 143   prijímacie konania na bakalárske a inžinierske štúdium (zuzana_tekulova[at]stuba.sk)
tel.: +421 2 210 22 144   sociálne štipendiá (katarina.dunajska[at]stuba.sk)
 
Organizačná štruktúra fakulty