Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

 

Vážení priatelia!

Vítame vás v sídle Fakulty informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). FIIT STU pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií (IIT) vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním. Napriek tomu, že ide o fakultu novú, STU má vo vzdelávaní a výskume v oblasti IIT dlhodobé skúsenosti a dosiahla celý rad významných výsledkov.

Vznikla v roku 2003 na základe požiadaviek trhu a časť jej študijného programu je tvorená priamo s partnerskými organizáciami. Základom pre vznik FIIT bolo pracovisko (Katedra informatiky a výpočtovej techniky), ktoré do vzniku FIIT zabezpečovalo vzdelávanie a výskum v oblasti IIT na STU (v rámci FEI STU).

V súčasnosti vychováva viac ako tisícku študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské). Letný semester akademického roka 2012/13 otvorila v novopostavenej budove v Mlynskej doline, kde pokračuje v budovaní centra výskumu a vzdelávania v informačných a komunikačných technológiách na Slovensku.

Naši absolventi patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov s istotou zamestnania.


výročné správy      úradná tabuľa      zriaďovacia listina      poslanie      dlhodobý zámer      z histórie     

Adresa:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií   
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4

GPS: 48.153429, 17.071716

tel: +421 2 210 22 204
e-mail: info[at]fiit.stuba.sk
web: www.fiit.stuba.sk

Sekretariát dekana

Ako nás nájdete >>>

Študijné oddelenie   tel.: +421 2 210 22 143   prijímacie konania na bakalárske a inžinierske štúdium (zuzana_tekulova[at]stuba.sk)
tel.: +421 2 210 22 144   sociálne štipendiá (katarina.dunajska[at]stuba.sk)
 
Organizačná štruktúra fakulty