Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Príjemný deň, večer, ráno milí študenti, kolegovia,

dovoľte mi pripojiť sa ku všetkým, ktorí sme si v posledných dňoch mnohonásobne priali všetko naj... lepšie, krajšie, milšie... v novom roku doma v rodine, s priateľmi a dnes aj prvýkrát v práci. Pôvodne som chcela napísať pár viet. Vzniklo ale o dosť viac ako pár. A na konci veľmi pragmatické želanie tým, ktorým tento príhovor má byť najviac určený. A tak presúvam posledný odsek na začiatok, pre prípad, ak by sa niekto z našich milých študentov a kolegov nedostal ďalej :)

Prajem našim študentom a ich učiteľom, aby čo najlepšie zvládli skúškové obdobie. Je to obdobie, ktoré asi nikto z nás nemá rád, ale je zatiaľ nevyhnutné. Možno informačné technológie čoskoro pokročia a spolu s asistenciou človeka, budú schopné vyhodnotiť, ako sa študent priebežne učí a komunikuje... Zatiaľ ešte ale nie sme tak ďaleko, a preto to úprimné prianie, aby sa každému v tomto období darilo čo najlepšie - študentom čo najlepšie prezentovať vedomosti, ktoré získali, učiteľom čo najlepšie odhadnúť tieto vedomosti a vyhodnotiť. Špeciálne držím palce našim prvákom, ktorí sú najviac "ohrození", aby dokázali všetkými silami získať potrebný počet kreditov.

A teraz na začiatok. Akademické prostredie má svoje čaro. Väčšina akademickej obce žije svojou prácou či štúdiom, a tak síce chodby boli v našej krásnej budove dnes poloprázdne, ale na moje maily som dostávala bleskové odpovede ako kolegov, tak aj študentov.

Ale nielen príjemné maily, aj na fakulte to bolo dnes veľmi príjemné. Úsmevy, priania, pracovná, ale predsa len uvoľnená atmosféra. Oficiálne pracovalo len zopár ľudí - naše milé kolegyne na personálnom a mzdovom oddelení a na ekonomickom oddelení, aby zamestnanci mali výplaty za december a tiež aby fakulta čo najlepšie zvládla finančný prechod na nový rok, vedúci sekcie výpočtovej techniky a podpory používateľov, ktorý zaúčal nášho nového pracovníka Centra výpočtových a komunikačných služieb

  • Mateja Šifru (vitajte Matej na fakulte!),
dve naše kolegyne, ktoré nastúpili len 1. decembra minulého roku, a nemajú už starú dovolenku - vedúca študijného oddelenia a asistentka dekanky a tiež nový prírastok do UX labu - asistentka
  • Ľubica Jančaťová (vitajte Ľubka!).

Stretla som ešte zopár kolegov, s niektorými aj viackrát a vždy ma potešil úsmev na tvári... to je čaro prvého pracovného dňa v roku...

Prajem všetkým, aby Nový rok ostal po celý nový rok. Prijmite prosím moje úprimné želanie každému, všetkým študentom, zamestnancom fakulty, priateľom, podporovateľom a priaznivcom FIITky a informatiky na Slovensku, každému, kto prichádza do styku s informačnými a komunikačnými technológiami, a teda má kúsok z našej fakulty v sebe alebo niekde pri sebe.

Prajem v novom roku

  • veľa zdravia,
  • naplnenie želaní,
  • porozumenie,
  • spokojnosť.

Prajem každému

  • veľa krásnych prežitých chvíľ s priateľmi, kolegami,
  • veľa kreatívnych a inovatívnych počinov,
  • s vnímaním etiky v každej činnosti,
  • dôveru, úsmev a prajnosť.

Zaželajme si spoločne všetko najlepšie pre našu fakultu. Aby naša fakulta bola miestom, kam všetci radi chodíme. Tak ľahšie prekonáme problémy, ktoré vždy nejaké budú. Len my máme v rukách, ako ich budeme zvládať a ako prispejeme každý z nás k tomu, aby naša fakulta bola uznávaným miestom, kde vznikajú nové poznatky z oblasti informatiky a informačných technológií, kde sa tieto poznatky odovzdávajú budúcim odborníkom na významných pozíciách v spoločnosti a tiež sa aj transformujú do nášho priemyslu, ktorý fakultu čím ďalej tým viac podporuje.

Milí kolegovia, rada by som napísala tých prianí ešte oveľa viac. Máme pred sebou obdobie , keď sa bude treba popasovať s priepastným rozdielom medzi finančnými zdrojmi na výchovu špičkových IT odborníkov tak potrebných pre prax, ktoré aktuálne fakulta získava a vyprodukovanou hodnotou. Prajem našej fakulte, aby sa pre toto podarilo dosiahnuť podporu univerzity, IT priemyslu, aj štátu.

S dobrými vzťahmi medzi nami na fakulte, s dôverou a troškou zanietenia každého z nás, to určite pôjde.

Mária Bieliková