Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Juraj Hromkovič
(profesor, Computer Science Department, ETH Zürich, Švajčiarsko)

Pozvánka na prednášku, ktorú organizuje FMFI UK a FIIT STU

10. januára 2017 o 18.00 hod.
v Aule Minor

(-1.65 na 1.PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2.


Juraj Hromkovič zmaturoval na Gymnáziu Jura Hronca, vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK v Bratislave ako asistent a ako odborný asistent.
V rokoch 1989 až 1994 pôsobil ako hosťujúci profesor informatiky na Univerzite v Paderborne v Nemecku, v rokoch 1994 až 1997 na Inštitúte informatiky Univerzity v Kiele, v rokoch 1997 až 2003 ako profesor na RWTH (technická univerzita) v Aachene, kde bol od roku 1999 aj prodekan pre výučbu informatiky.
Od roku 2004 pôsobí ako profesor na ETH v Zürichu.
Je autorom viacerých kníh a vedeckých publikácií najmä v oblasti algoritmiky, výpočtovej zložitosti, pravdepodobnostných algoritmov a didaktiky informatiky. Zaoberá sa tiež teóriou grafov.

Computer Science Department, ETH Zurich je jedno z najlepších pracovísk zameraných na informatiku na svete. V poslednom rebríčku The Times Higher Education (THE) sa toto pracovisko umiestnilo pre computer science na prvom mieste na svete >>>

Prečítajte si článok:
Slovák na jednej z najlepších univerzít sveta: Ak by mi ponúkli byť premiérom, tak sa vrátim (Denník N, 30. 12. 2016) >>>

Pozrite si video z prednášky: https://goo.gl/oTlWva