Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Archív aktualít

  • 17.01.2020
  • 02.01.2020
    • Novoročný príhovor dekana fakulty 2020
      Želám našej fakulte, aby rok 2020 bol rokom využitých príležitostí. Želám jej, aby sme využili veľký vedomostný a odborný potenciál, ktorý má nielen vo svojich zamestnancoch, ale aj v mladších kolegoch – študentoch. Využime naše know-how, rozvíjajme našu odbornosť na rast a inovácie, ktoré zužitkuje nielen FIIT, ale aj celá spoločnosť.  
  • 16.12.2019