Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

Termín konania:  15. júna 2007 o 10:00
Miesto:  Karlovo nám. 13, Praha 2, Česká republika
Miestnosť:  zasedacia miestnosť Katedry počítačov FEL ČVUT Praha
Domovská stránka:  http://acm.osu.cz/tpev2007/

 

6. ročník seminára organizujú Katedra počítačov FEL ČVUT Praha, Katedra informatiky a počítačov PřF Ostravské univerzity Ostrava a Ústav informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave.

Seminár je určený k prezentácii technológií, postupov a hotových alebo pripravovaných riešení súvisiacich s elektronickým vzdelávaním.

Rokovacími a publikačnými jazykmi sú čeština a slovenčina.

Prijaté a prezentované príspevky budú vydané v zborníku.

Zaslaný príspevok musí byť vytvorený buď s využitím štýlu pre Word , alebo LaTeX .

Iné formáty nebudú akceptované.

 

Časový harmonogram
zaslanie príspevkov: 28. 4. 2007
vyrozumenie o prijatí/neprijatí príspevkov: 15. 5. 2007
zaslanie prijatých príspevkov vo finálnej verzii:     24. 5. 2007
seminár: 15. 6. 2007