Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Katedra informatiky VŠB - TU Ostrava v spolupráci s FIM Univerzity Hradec Králové, CIT FEI TU v Košiciach,
FEL ČVUT v Prahe, FIS VŠE v Prahe, FI MU v Brne, MFF UK v Prahe, ÚISI FIIT STU v Bratislave
organizuje konferenciu

 

Znalosti 2007

21. - 23. februára 2007 v Ostrave (ČR)

 

Konferencia Znalosti 2007 je šiestou zo série konferencií Znalosti doposiaľ konaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005) a v Hradci Královom (2006).

Hlavným cieľom tejto konferencie je vytvorenie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblastiach získavania, spracovávania, sprístupňovania a manažmentu znalostí.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

6. novembra 2006 Zaslanie abstraktu navrhovaného príspevku
20. novembra 2006 Zaslanie plnej verzie navrhovaného príspevku - 2. oznam
18. decembra 2006 Vyrozumenie o prijatí/neprijatí príspevku
18. decembra 2006 Zaslanie posteru, prezentácie demoverzie a výskumného projektu
31. decembra 2006 Vyrozumenie o prijatí/neprijatí posteru, prezentácie demoverzie a výskumného projektu
15. januára 2007 Finálna (camera ready) verzia príspevku
21. - 23. februára 2007 Konanie konferencie

 

Sprievodným podujatím konferencie bude seminár Evaluationary Technicques in Data-processing .