Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Svetový deň použiteľnosti 2016 na Slovensku

10. novembra 2016
9.00 - 13.00 hod.
Turingova veľká učebňa

(-1.58 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

Téma dňa: Sustainable [Green] UX

8.30 - 9.00 Registrácia
9.00 - 9.10 Úvodné slovo dekanky FIIT STU
9.10 - 10.00 Udržateľnosť rolí UX dizajnérov a ich úloha v biznise a spoločnosti
Lukáš "Bob" Marvan, AVG Technologies CZ
10.10 - 10.35 Vplyv individuálnych ľudských vlastností na výskum pomocou metód eye trackingu
Róbert Móro, FIIT STU v Bratislave
10.35 - 11.05 Prestávka
11.05 - 11.55 Dizajn novej generácie verejných služieb podľa potrieb používateľov
Ciara Green, GOV.UK
12.05 - 12.55 Estónsky prístup k zlepšeniam použiteľnosti a kvality verejných služieb
Risto Hinno, Estónsko

Registrácia >>>

Vstup voľný.

Viac informácií >>>