Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií
9. 7. 2021    7. - 8. 7. 2021 sa uskutočnili voľby predsedu Zamestnaneckej rady FIIT STU prostredníctvom AIS - Protokol o výsledku volieb .
17. 6. 2021    v čase od 9.30 do 12.30 sa v malej zasadačke dekana uskutočnia voľby do Zamestnaneckej rady FIIT STU - Harmonogram ; Správa z volieb
24.   6. 2020    Prešetrenie zneužitia mimoriadnej situácie a diskriminačného prístupu dekana na základe žiadosti doručenej zamestnancom FIIT STU zo dňa 22. 6. 2020 - Zápis zo zamestnaneckej rady FIIT STU zo dňa 24. 6. 2020 ; Stanovisko dekana
13. 10. 2016    v čase od 9.30 do 12.30 sa v malej zasadačke dekana uskutočnia voľby do Zamestnaneckej rady FIIT STU. Návrhy kandidátov sa odovzdávajú členom súčasnej ZR v termíne najneskôr 6. októbra 2016. Viac na >>> Správa z volieb
5. 11. 2014    v čase od 9.00 do 11.30 sa v malej zasadačke dekana uskutočnia voľby do Zamestnaneckej rady FIIT STU. Správa z volieb
23.   5. 2008    Zvolení členovia si na svojom prvom stretnutí dňa 23. 5. 2008 zvolili za svojho predsedu Juraja Štefanoviča. Členovia zároveň odsúhlasili pravidlo pre voľby do zamestnaneckej rady, ktoré spočíva v tom, aby zastúpenie členov v zamestnaneckej rade maximalizovalo počet pracovísk na FIIT STU. Členovia rady po jednom zastupujú tri ústavy a Dekanát FIIT.
19.   5. 2008    sa na FIIT STU uskutočnili prvé voľby do Zamestnaneckej rady FIIT STU.