Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

Predseda:

RNDr. Marta Gnipová (CVKS)

Členovia:

Mgr. Barbara Drnajová (ÚPAI)
RNDr. Marta Gnipová (CVKS)
Ing. Peter Kapec, PhD. (ÚPAI)
Mgr. Alena Kovárová, PhD. (ÚISI)
Zuzana Macková (ÚISI)
Mgr. Erika Nižnanská (Dekanát)