Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V nadväznosti na platnosť a znenie Príkazu rektora STU č. 1/2021 , vydáva dekan FIIT STU v Bratislave pre zamestnancov fakulty nasledujúce usmernenie:

  1. Všetci pedagogický zamestnanci a zamestnanci VaV budú naďalej vykonávať svoje pracovné povinnosti formou home office s platnosťou až do odvolania, minimálne však do 24. 1. 2021. V prípade, že by ste potrebovali navštíviť pracovisko v období od 5. 1. 2021 do 24. 1. 2021, môžete požiadať o vystavenie potvrdenia prostredníctvom žiadosti na tomto linku: https://forms.gle/ATZ4uJSafsHw6VRg6. Potvrdenie vám bude následne elektronicky zaslané.
  2. Nepedagogickí zamestnanci budú vykonávať svoje pracovné povinnosti na pracovisku alebo formou home office, a to podľa pokynov svojho priameho nadriadeného pracovníka.
  3. Vedúci pracovníci nepedagogických útvarov nahlásia na PaM a tajomníčke fakulty zoznam zamestnancov, ktorí budú v období od 5. 1. 2021 do 24. 1. 2021 vykonávať pracovné povinnosti na pracovisku. Uvedeným zamestnancom bude následne elektronicky zaslané potvrdenie pre potreby preukázania sa v rámci cestovania do a zo zamestnania. Súčasne bude možné si toto potvrdenie v listinnej podobe vyzdvihnúť na PaM alebo u tajomníčky fakulty.
  4. Naplánované dovolenky sa čerpajú v štandardnom režime.