Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Bratislava 15. 6. 2020

Vedenie FIIT STU sa z interného diskusného fóra práve dozvedelo, že jedna študentská senátorka, aktívna členka Za našu FIIT, sa listom vzdala svojho mandátu senátorky v Akademickom senáte FIIT STU. List, v ktorom sa vzdáva mandátu, podľa jej slov doručila v dnešný deň na rektorát STU.

„Je nám veľmi ľúto, že namiesto konštruktívnej diskusie sa naša kolegyňa-študentka vzdala svojho mandátu, a to ešte pred prvým plánovaným zasadnutím AS FIIT po dlhej dobe. Po roku nefunkčnosti nášho fakultného senátu sme dúfali, že nastúpi dialóg o rozvoji fakulty a prestane traumatizácia celej univerzity a univerzitného senátu. Zdá sa však, že naši oponenti nehľadajú spoločnú cestu, ale len cestu rozdelenia a eskalácie napätia,“ povedal prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

„Vedenie FIIT STU bude napriek všetkému hľadať cesty konštruktívneho dialógu a bude, ako zodpovedný orgán, naďalej dohliadať na plnenie vedeckých a vzdelávacích úloh fakulty. Je nám ľúto, že, naši oponenti znovu zaťažujú univerzitný senát, ktorý bude musieť vzniknutú situáciu riešiť,“ dodala Monika Karoliová, poverená dekanom komunikáciou s verejnosťou.


Tlačová správa: Kritici vedenia FIIT STU opäť znefunkčnili senát (Bratislava 15. 6. 2020)