Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vedenie FIIT STU predlžuje zmluvy väčšine zamestnancov vrátane značnej časti tých, ktorí vo februári 2020 vstúpili do štrajku

19. 6. 2020 Bratislava

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu, spôsobenú pandemickou situáciou s COVID-19, ako aj v nadväznosti na realizovanú novelu vysokoškolského zákona, sa dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., rozhodol predĺžiť zmluvu väčšine zamestnancov, ktorým končia pracovné zmluvy dňa 30. 6. 2020. Medzi týmito zamestnancami je aj značná časť tých, ktorí vo februári 2020 vstúpili do tzv. „dobrého štrajku“ a začiatkom marca do štrajku, ktorý však následne odvolali z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej COVID-19.

„Do začiatku zimného semestra 2020/21 zostáva približne tri mesiace, čo je dosť času na dohodu s novými kolegami vo výučbe predmetov, ako aj vo vedení bakalárskych či diplomových prác. Je nutné povedať, že je súčasťou života každej inštitúcie, že sa viac či menej často musí vysporiadať s personálnymi zmenami. Niekedy je potrebné riešiť vzniknuté zmeny na akademickej pôde dokonca aj počas semestra, rovnako, ak by nastala potreba zámeny pedagóga z dôvodu úmrtia či choroby,“ dodáva prof. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

„Urobíme všetko pre to, aby sa zmeny dotkli študentov v čo najmenšej miere. Predovšetkým tak, aby bolo zabezpečené ich právo na vzdelávanie a pokračovanie v ich štúdiu,“ dodal Ing. Lukáš Šoltés, PhD., poverený prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov.

Na vedení jednotlivých ústavov a fakulty je teraz zabezpečenie pokračovania výučby v predmetoch i vo vedení bakalárskych a diplomových prác napriek personálnym zmenám.


Tlačová správa: Vedenie FIIT STU predlžuje zmluvy väčšine zamestnancov vrátane značnej časti tých, ktorí vo februári 2020 vstúpili do štrajku (Bratislava 19. 6. 2020)