Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

23. 6. 2020 Bratislava

Dnes sa vedenie FIIT STU dozvedelo, že časť zamestnancov fakulty sa rozhodla podať výpovede. Aktuálne máme doručené na personálne oddelenie 3 z týchto výpovedí.

„Vôbec ma neteší opakovanie sa situácie spred roka, kedy odchod z fakulty avizovalo 10 pracovníkov. Výpovede však nakoniec stiahli. No ako vedenie inštitúcie zodpovedné za jej chod, za študentov a zamestnancov, za bežiace projekty a spoluprácu s akademickými i komerčnými partnermi sa k nej postavíme čelom a spoločne ju zvládneme. Už v týchto chvíľach hľadáme náhrady za odchádzajúcich kolegov, pričom niektoré už máme zabezpečené,” povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

„Je nám veľmi ľúto, že naši kolegovia-pedagógovia svojimi výpoveďami a dlhodobými vyhrážkami ohrozujú právo študentov na vzdelanie. Spomeňme si na situáciu pred začiatkom aktuálneho letného semestra, kedy sme do poslednej chvíle nevedeli, kto a či bude učiť a museli sme pristúpiť ku krokom nevyhnutným k zabezpečeniu práva študentov na vzdelávanie. V každom prípade, vedenie FIIT STU v spolupráci s akademickou obcou zabezpečí aj naďalej vzdelávanie v oblasti informatiky a informačných technológií na pôde FIIT STU,” dodal dekan fakulty.

„Situáciu sledujeme a priebežne vyhodnocujeme. Samozrejme, podnikáme kroky k jej riešeniu, s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie štúdium pre našich kolegov-študentov,” povedal Ing. Lukáš Šoltés, PhD., poverený prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov.

V týchto chvíľach sa vedenie fakulty snaží spojiť s rektorom STU a predsedom AS STU, s cieľom hovoriť spolu o aktuálne vzniknutej situácii a možných návrhoch riešenia.


Tlačová správa: Stanovisko vedenia fakulty k výpovediam zamestnancov - výučba bude zabezpečená (Bratislava 23. 6. 2020)