Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

29. 6. 2020 Bratislava

Dnes sa konalo zasadnutie AS STU, ktoré okrem iného hlasovalo aj o vyjadrení nedôvery dekanovi FIIT STU navrhnutom študentskými senátormi.

Vedenie FIIT STU víta výsledky tajného hlasovania členov AS STU, ktoré ukázalo, že väčšina senátorov AS STU odmietla dekanovi FIIT STU vysloviť nedôveru.

Myslíme si, že väčšina členov AS STU pochopila medializovanú výzvu rektora STU na vyslovenie nedôvery dekanovi FIIT STU ako snahu naďalej prekrývať prešľapy predchádzajúceho vedenia fakulty.

Tento názor podporuje pripravená aktualizácia štipendijného poriadku STU, ako aj vyjadrenia kvestora STU na ostatnom zasadnutí Správnej rady STU, že univerzita musí kvôli FIIT podávať opravné daňové priznania a doplácať dane za obdobie 2016 – 2018.

Kvestor sa na tomto zasadnutí Správnej rady tiež vyjadril, že na uvedené fakty bývalé vedenie fakulty upozornil. Bývalé vedenie i napriek tomuto jeho upozorneniu pokračovalo vo vyplácaní uvedených štipendií bez uhradenia dane. Jeden z členov Správnej rady STU sa dokonca vyjadril, že úmyselné neodvedenie daní je možné chápať aj ako trestný čin.

V uvedenej veci už dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., v minulosti podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.


Tlačová správa: Vedenie FIIT STU víta odmietnutie vyslovenia nedôvery Akademickým senátom STU (Bratislava 29. 6. 2020)