Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

1. 7. 2020 Bratislava

Vedenie FIIT STU víta rozhodnutie niektorých zamestnancov neopustiť FIIT STU a zostať pri študentoch

Po tom, ako dekan FIIT STU avizoval, že šiestim ľuďom nepredĺži zmluvy, rozhodlo sa z fakulty odísť ďalších deväť zamestnancov na plný úväzok, ktorí sa mali od septembra podieľať na výučbe. Medzi týmito zamestnancami sú dvaja profesori, ktorí by kvôli svojmu veku od roku 2022 nemohli garantovať študijné programy. Naopak, štyria zamestnanci, ktorí minulý týždeň avizovali svoj odchod, nakoniec svoje rozhodnutie zmenilo a podpísalo predĺženie zmlúv. Vedenie FIIT STU teší, že medzi týmito štyrmi sú dve docentky, ktoré sú nielen výborné pedagogičky, ale majú aj najbližšie k možnému získaniu titulu profesora, k čomu sa im budeme snažiť vytvoriť čo najlepšie podmienky.

Okrem týchto zamestnancov na plný úväzok fakultu opúšťajú štyria zamestnaní na dohodu, ktorí však mali minimálny, 10 % úväzok, ako aj dve osoby, ktoré sú na materskej či rodičovskej dovolenke, a tak by sa v najbližších semestroch aktívne nezapájali do výučby či výskumu.

„Je mi ľúto, že napriek niekoľkomesačnej snahe dohodnúť sa a deklarácii kolegov, že im ide najmä o študentov, situácia na fakulte vyústila až do odchodu kolegov, s ktorými som mal záujem ďalej spolupracovať. Žiaľ, toto je vyvrcholenie dlhoročných problémov na fakulte, ktoré sa teraz niekto snaží pripísať mojej osobe. Mrzí ma, že sa nepodarilo dospieť k dohode, napriek enormnému úsiliu, ústupkom a aj napriek podpisovej akcii, ktorú ešte vo februári podpísalo tridsaťdeväť zamestnancov FIIT, s cieľom vyzvať všetkých na upokojenie situácie,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

„Chcem sa poďakovať senátorom AS STU za trpezlivosť, ktorú majú s našou fakultou, keď už rok riešia náš fakultný senát opakovaným znefunkčňovaním názorovými oponentami súčasného vedenia FIIT STU. Tiež by som sa rád poďakoval za čas, ktorý nám dali nevyslovením nedôvery mojej osobe. Napriek všetkému negatívnemu, čo v posledných dňoch čítame, či počujeme, usilovne pracujeme na rôznych novinkách, ktoré by mali viesť ku skvalitneniu štúdia na FIIT STU a k novým príležitostiam pre našich študentov. Verím, že ich dôveru nesklameme a že sa nám v ďalšom semestri podarí zabezpečiť výučbu budúcich generácií informatikov spolu s kolegami, ktorí zmenili svoj postoj a zostávajú pri študentoch, ako aj s novými kolegami, ktorí na fakultu ešte len prídu,“ dodal dekan.


Tlačová správa: Vedenie FIIT STU víta rozhodnutie niektorých zamestnancov neopustiť FIIT STU a zostať pri študentoch (Bratislava 1. 7. 2020)