Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

3. 7. 2020 Bratislava

Vedenie FIIT STU víta dlhodobý zámer STU 2020 – 2026, ktorý viac-menej plne korešponduje s volebným programom dekana FIIT STU, prof. Ivana Kotuliaka, ktorým sa uchádzal o miesto dekana vo voľbách v júni 2019.

V stredu 1. júla rektor STU, prof. Fikar, na verejnom zasadnutí predstavil svoj návrh dlhodobého zámeru STU. Jedným z hlavných bodov dlhodobého zámeru STU má byť rozvoj a rozširovanie interdisciplinarity, ako vo vede tak aj v pedagogike, a výraznejšia podpora medzinárodných projektov.

Podľa rektorových slov sa „musíme prestať pozerať iba na jednotlivé fakulty alebo ústavy a začať silno podporovať interdisciplinárny záber“. Rektor takisto poznamenal, že je potrebné dopĺňať na univerzitu ľudí z praxe a zo zahraničia. Navyše, podľa rektora „potrebujeme, aby slovenčina nebol jediný vyučovací jazyk na našej univerzite“.

Vedenie FIIT STU víta tento dlhodobý zámer a je milo prekvapené tým, že viac-menej plne korešponduje s volebným programom dekana FIIT STU, prof. Kotuliaka, ktorý dlhodobo zastáva názor, že treba rozvíjať interdisciplinaritu, treba hľadať kolegov z praxe a zahraničia a ak máme v stredoeurópskom regióne posilniť svoju pozíciu, musíme čo najskôr prísť s plnohodnotným anglickým študijným programom.

„O to viac nerozumiem, prečo rektor namiesto sústredenia sa na dosahovanie našich spoločných cieľov, venuje svoj čas a energiu zbytočným bojom, ktoré nás nikam neposúvajú. Rád by som však rektorovi opäť pripomenul môj volebný program a pozval ho na ´zakopanie vojnovej sekery´ a na spoločnú prácu pre ďalší rozvoj našej univerzity. Môžeme mať na niektoré veci odlišný názor, predstavu o budúcnosti našej univerzity však máme zjavne rovnakú“, povedal prof. Kotuliak na adresu dlhodobého zámeru STU.

Samotná FIIT STU sa napriek momentálnym neľahkým časom nachádza v stave pred podpisom zmlúv s viacerými špičkovými odborníkmi zo zahraničných univerzít či z praxe a veríme, že počet týchto ľudí bude ešte pribúdať. Prvých nových kolegov predstavíme už budúci týždeň.


Tlačová správa: Volebný program dekana FIIT STU je v súlade s dlhodobým zámerom STU 2020 – 2026 (Bratislava 3. 7. 2020)