Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

15. 7. 2020 Bratislava.

Vážime si a ďakujeme za čas, ktorý pani prezidentka venovala stretnutiu s našimi študentmi. FIIT STU zodpovedne pristupuje k príprave zimného semestra tak, aby študentom, ktorí sa na fakultu prihlásili a ktorí tu študujú, naplnila ich očakávania, vrátane nároku na kvalitu ich vzdelania.

Demokraticky zvolený dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., vždy rešpektoval a rešpektuje rozhodnutia najvyššej akademickej autority, ktorou je Akademický senát STU.

Vedenie FIIT STU mrzí každý kolega, ktorý sa rozhodol ponuku na ďalšiu spoluprácu neakceptovať a rovnako je nám ľúto aj každého jedného študenta, ktorý sa rozhodne pokračovať v štúdiu inde. K dnešnému dňu však fakulta na základe dát na študijnom oddelení neeviduje vyšší počet ukončení či prerušení štúdia v porovnaní s minulými rokmi. Fakulta má vypísané výberové konania na miesta pedagógov a pozýva všetkých tých, ktorí majú záujem ďalej Fakultu informatiky a informačných technológií rozvíjať, aby sa do výberového konania prihlásili, vrátane súčasných či bývalých kolegov.

Sme radi, že pozvanie pôsobiť na našej fakulte už prijali dvaja rešpektovaní vedci so zahraničnými skúsenosťami, ktorí sa na Slovensko vracajú po niekoľkých rokoch strávených v zahraničí – Mgr. Michal Kováč, PhD. a prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. – a veríme, že čoskoro pribudnú medzi nás ďalší.

Súčasná situácia nie je len krátkou epizódou v živote fakulty a jej súčasnému vedeniu nikdy nebola ľahostajná. Pozeráme sa však dopredu a zodpovedne pripravujeme zimný semester 2020/21. FIIT STU bude aj naďalej špičkovou fakultou informatiky nielen na Slovensku, ktorá je otvorená pre šikovných študentov.


Tlačová správa: Stanovisko FIIT STU k vyjadreniu pani prezidentky SR po stretnutí so študentmi FIIT STU (Bratislava 15. 7. 2020)