Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Bratislava 25. 8. 2020.

Celkový počet zapísaných prvákov do bakalárskeho stupňa štúdia nadchádzajúceho akademického roka 2020/21 je takmer 300, z čoho je takmer 40 zahraničných študentov.

V minulom roku bolo na Fakulte informatiky a informačných technológií zapísaných približne o 25 % týchto prvákov viac, avšak vzhľadom na fakt poklesu záujemcov o štúdium na takmer všetkých fakultách Slovenskej technickej univerzity (STU), ako aj na skutočnosť takmer rok trvajúcej antikampane, sa nám podarilo pokles zapísaných budúcich prvákov zastaviť na odporúčanom čísle akreditačnej komisie. Je tiež potrebné spomenúť, že tak ako aj po minulé roky Fakulta informatiky a informačných technológií nerobila pri prijímaní uchádzačov žiadne ústupky a prijatí boli tí najlepší, ktorí splnili prísne kritéria na prijatie.

„IT je vysoko atraktívnym a vyhľadávaným zameraním pre končiacich študentov stredných škôl. Avšak, vďaka dlhodobej mediálnej kauze a poškodzovania mena Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, klesol počet zapísaných študentov do 1., respektíve 0. ročníka na našej fakulte približne o 25 %,“ povedal prof. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

„Na počty vysokoškolákov na Slovensku už dlhodobo vplýva aj demografická krivka. Kým v roku 2012 zmaturovalo viac ako 59 000 žiakov stredných škôl, v roku 2020 ich bolo len okolo 41 000. Žiaľ, rovnaký trend dlhodobého poklesu počtu zapísaných prvákov zaznamenáva celá STU. Kým v akademickom roku 2006/07 bol počet zapísaných prvákov na STU viac ako 5 000, v roku 2018/19 sa zapísalo už len niečo vyše 3 000,“ povedal Ing. Lukáš Šoltés, PhD., prodekan poverený pre štúdium a starostlivosť o študentov a osoba poverená zastupovaním dekana v jeho neprítomnosti.

„Napriek tomu, že nás tento pokles neteší, treba priznať, že vo vnútri Fakulty informatiky a informačných technológií sme dlhodobo diskutovali o potrebe znižovania počtu prijímaných študentov vzhľadom na personálne kapacity fakulty, rešpektujúc odporúčanie tak slovenskej, ako aj medzinárodnej akreditácie. Tá totiž už pri získaní medzinárodnej akreditácie odporúčala Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity znížiť počet študentov na pedagóga a zamerať sa na zvýšenie úspešnosti študentov na prvom – bakalárskom, stupni štúdia, čo znamená ich pokračovanie v štúdiu na druhom – inžinierskom, stupni štúdia. Našim cieľom preto bude predovšetkým znižovanie poklesu počtu študentov medzi bakalárskym a inžinierskym stupňom štúdia, ako aj znovuobnovenie reputácie fakulty,“ uzavrel prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan fakulty.


Tlačová správa: Súčasné číslo zapísaných prvákov na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity je v súlade s odporúčaním akreditáci (Bratislava 25. 8. 2020)