Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

O výberové konania na FIIT STU je veľký záujem, počet uchádzačov prevyšuje počet aktuálne vypísaných miest.

Bratislava 10. 8. 2020.

Do výberových konaní na funkčné miesta profesorov, docentov, ako aj miesta odborných asistentov s PhD., sa na FIIT STU prihlásilo celkovo 34 uchádzačov, pričom aktuálne vypísaných miest je 24.

„Som veľmi rád, že do výberového konania na obsadenie jedného funkčného miesta profesora sa nám hlásia dvaja uchádzači a na obsadenie 5 funkčných miest docentov máme prihlásených 6 kandidátov. Zároveň, na 18 miest odborných asistentov s PhD. sa nám prihlásilo až 26 kandidátov,“ zosumarizoval aktuálnu situáciu prof. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

„Teší nás, že po niekoľkomesačnej zložitej situácii na FIIT STU sa môžeme sústrediť na rozvoj fakulty a konštruktívnu prácu. Je nám však ľúto, že sa nám napriek snahe nepodarilo dohodnúť s nespokojnými kolegami, ktorí odmietli našu ponuku účasti vo výberových konaniach. Hoci ideme každý svojou cestou, prajeme im všetko dobré v ich ďalšom tak profesijnom, ako aj osobnom živote,“ dodal Ing. Lukáš Šoltés, PhD., poverený prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov.

Výberové konania prebehnú budúci týždeň v dňoch 17. a 18. 8. 2020. Výberové komisie zasadnú naživo, teda prezenčne, pričom uchádzači sa dostavia osobne. Avšak v prípade, ak uchádzač požiada, napríklad z dôvodu jeho aktuálneho pôsobenia v zahraničí a prípadne s tým spojenou povinnosťou absolvovania karantény z dôvodu prevencie pred šírením Covid-19, môže pohovor absolvovať online formou.

„Sme presvedčení, že kolegovia, ktorí uspejú vo výberových konaniach, obohatia nielen výučbu, ale aj výskum na našej fakulte a pozitívne prispejú k jej rozvoju. Veríme, že študenti ocenia ich prínos, ako aj ich skúsenosti, vrátane tých zo zahraničia“ dodal dekan fakulty prof. Kotuliak.

Vedenie FIIT STU už pred časom potvrdilo, že v akademickom roku 2020/21 sú zabezpečené všetky podmienky pre riadny priebeh výučby na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Všetky predmety v zimnom semestri 2020/21 sú riadne pokryté prednášajúcimi.


Tlačová správa: O výberové konania na FIIT STU je veľký záujem, počet uchádzačov prevyšuje počet aktuálne vypísaných miest (Bratislava 10. 8. 2020)