Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Bratislava 8. 10. 2020

Vo štvrtok 8. októbra 2020 sa na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) stretli predstavitelia IBM Slovensko, na čele s konateľom Ing. Ľubošom Hlinkom, spolu s dekanom FIIT STU prof. Ing. Ivanom Kotuliakom, PhD., aby podpísali novú dohodu o spolupráci medzi IBM Slovensko a FIIT STU.

Spolupráca medzi IBM Slovensko, ktorá je jednou z najväčších IT firiem, ako aj jedným z najvýznamnejších zamestnávateľom na Slovensku, a FIIT STU, prvou a jedinou čisto informatickou fakultou s medzinárodnou akreditáciou na Slovensku, sa týka viacerých oblastí - podpory vedeckého výskumu participovaním na tematicky zaujímavých projektoch, vydávaním spoločných vedeckých a iných publikácií, spolupráce v príprave a vzdelávaní študentov či spolupráce v oblasti vedenia študentských záverečných prác.

IBM Slovensko na základe tejto dohody bude aktívne podporovať FIIT STU v rámci programu IBM Academic Initiative. Študenti budú informovaní o možnostiach profesionálnych stáží v rámci programov IBM Internship a IBM Traineeship a zároveň sa budú môcť študenti aj zamestnanci FIIT STU zapájať do programu IBM Professional Certification Program, kde sa budú môcť za zvýhodnených podmienok uchádzať o rôzne certifikačné skúšky v rámci svojej špecializácie.

„FIIT STU od svojho vzniku vnímame ako jeden z najdôležitejších pilierov vzdelávania budúcich expertov v oblasti IT na Slovensku a my v IBM si uvedomujeme, že máme nielen príležitosť, ale aj spoluzodpovednosť za to, akí absolventi budú prichádzať na trh práce v našej oblasti. Veľmi sa preto tešíme, že dekan FIIT STU, prof. Kotuliak, prijal našu ponuku na spoluprácu, z ktorej verím že budú profitovať obe strany,” povedal pri príležitosti podpísania dohody o spolupráci konateľ IBM Slovensko Ing. Ľuboš Hlinka.

„Prvoradou a najzákladnejšou úlohou fakulty je vzdelávať budúcich expertov, ktorí po absolvovaní vysokej školy nastúpia do priemyslu a začnú vytvárať hodnoty, či už ako zamestnanci, alebo ako zakladatelia vlastných firiem,” povedal dekan FIIT STU. „Som rád, že naša spolupráca s IBM sa týka študentov. Nielen, že budú mať možnosť zapojiť sa do priemyselného vzdelávania v rámci certifikačného programu IBM za zvýhodnených podmienok, či pracovať na spoločných projektoch fakulty a IBM Slovensko, ale budú sa tiež môcť zúčastňovať rôznych workshopov v gescii IBM. Zaujímavou je aj možnosť využívať benefit externých konzultantov zo spoločnosti IBM, s ktorými budú študenti FIIT STU konzultovať praktické aspekty ich záverečných prác,” dodal dekan Kotuliak.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU vníma novú dohodu o spolupráci ako dôležitý krok nielen z pohľadu spolupráce s IBM Slovensko, ale tiež z pohľadu spoluprác s ďalšími firmami. „Dlhodobo hovorím o tom, že ak máme vychovávať najlepších absolventov pre prax, musíme do ich vzdelávania vpustiť aj odborníkov z praxe, ktorí môžu mať iný pohľad či skúsenosti. Aj preto jednou z našich priorít je nadviazanie spolupráce s firmami, ktoré si uvedomujú potrebu priložiť pomocnú ruku k vzdelávaniu študentov, ktorých o pár rokov budú zamestnávať,” uzavrel dekan Kotuliak.


Tlačová správa: FIIT STU podpísala s IBM Slovensko dohodu o spolupráci (Bratislava 8. 10. 2020)