Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Bratislava 27. 10. 2020.

Na FIIT STU sa dnes uskutočnilo prvé zasadnutie akademického senátu fakulty, ktorý bol pred 16 mesiacmi znefunkčnený. Fakulta tak po vyše roku o sebe môže rozhodovať sama.

Dňa 27. 10. 2020 o 11.00 hod. sa na Fakulte informatiky a informačných technológii STU uskutočnilo zasadnutie sfunkčneného akademického senátu FIIT STU. Udialo sa tak po 16 mesiacoch, odkedy sa niektorí vtedajší senátori AS FIIT STU vzdali svojich mandátov, a tak senát znefunkčnili.

Na dnešnom zasadnutí senátori zvolili predsedu AS FIIT STU a schválili prodekanov fakulty. Senát vymenoval členov Vedeckej rady FIIT STU, Disciplinárnej komisie FIIT STU a schválil zmeny garantov študijných programov, ako aj rozpočet fakulty. Na zasadnutí bola tiež schválená správa o hospodárení FIIT STU za rok 2019.

„Chcel by som v prvom rade poďakovať Akademickému senátu STU za množstvo času a energie, ktorú za posledný rok venovali Fakulte informatiky a informačných technológií STU z dôvodu zastupovania fakultného senátu, ako aj z dôvodu organizácie volieb fakultného senátu. Som rád, že po 16 mesiacoch má FIIT STU opäť funkčný akademický senát a fakulta môže konečne fungovať v štandardnom režime,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.


Tlačová správa: FIIT STU má po 16 mesiacoch opäť funkčný Akademický senát a všetky orgány akademickej samosprávy (Bratislava 27. 10. 2020)