Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Bratislava 5. 8. 2021. – Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) prof. Ivan Kotuliak udelil pri príležitosti životného jubilea emeritnému profesorovi Vladimírovi Kvasničkovi Medailu Jozefa Murgaša za celoživotný prínos k rozvoju informatiky, špeciálne umelej inteligencie.

Slávnostného udeľovania medaile na FIIT STU sa zúčastnili aj dlhoroční kolegovia a spolupracovníci prof. Ing. Vladimíra Kvasničku, DrSc. – prof. Jiří Pospíchal z Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Peter Sinčák z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a doc. Ladislav Hudec z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli prínos profesora Kvasničku hlavne vo výskume a rozvoji použitia neurónových sietí, genetických a ďalších evolučných optimalizačných algoritmov, kognitívnej vedy a matematického modelovania chémie. Podelili sa o ich osobné skúsenosti pri spoluorganizovaní mnohých významných medzinárodných sympózií a konferencií zameraných na umelú inteligenciu. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj Gabriel Galgóci, zakladajúci člen a predseda správnej rady Centra pre umelú inteligenciu (Aislovak IA) a Viera Bordoy, výkonná riaditeľka centra.

Profesor Kvasnička si ako prejav ocenenia za dlhodobú spoluprácu prevzal z rúk profesora Sinčáka aj Pamätnú medailu rektora TU v Košiciach.

Profesor Kvasnička ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1964 na Fakulte technickej a jadrovej fyziky Českého vysokého učení technického v Prahe v odbore jadrová a fyzikálna chémia. Dizertačnú prácu obhájil v roku 1968 na Heyrovského ústave Československej akadémie vied v Prahe vo vednom odbore chemická fyzika. V roku 1976 získal titul docent z chemickej fyziky, v roku 1984 bol menovaný za profesora vo vednom odbore chemická fyzika.

V roku 1981 sa zúčastnil študijného pobytu v laboratóriu laureáta Nobelovej ceny prof. J. A. Pople na Carnegie-Mellon Univerzity v Pittsburghu. V roku 1988 bol vedúcim kolektívu, ktorému bola udelená štátna cena za práce z kvantovej teórie malých molekúl. Od roku 1973 pracoval na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a v roku 2004 prešiel na novovzniknutú FIIT STU, kde prednášal diskrétnu matematiku, logiku, neurónové siete, evolučné algoritmy a kognitívnu vedu.

Je autorom viac ako 200 pôvodných vedeckých prác, 10 knižných publikácií z oblasti umelej inteligencie, kognitívnej vedy a umelého života. Jeho práce získali značný ohlas (publikácia zverejnená v Journal of Chemical Information and Computer Science má viac ako 1100 citácií).

Bol činný vo vedeckých radách, redakčných radách a odborných komisiách, v Slovenskej akademickej spoločnosti, Slovenskej informatickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu, kde bol viac ako 20 rokov jej prezidentom, ďalej bol vedúci viacerých VEGA projektov a jedného APVV, vyškolil 12 doktorandov.

Získal významné medzinárodne ocenenie Chemical Structure Association Trust ‘94 Award (UK) za rozvoj aplikácií neurónových sietí v chémii.

Spomienky na spoluprácu s profesorom Kvasničkom

S profesorom Kvasničkom som sa prvýkrát stretol počas bakalárskeho štúdia na FIIT STU. Bol som čerstvo po maturite, hodený do seriózneho priestoru akademickej pôdy. Bol som plný odvahy, ambícií, obáv a strachu zároveň. Štvrtok poobede sme mali prednášky z predmetu Matematická logika I. Prednáška profesora Kvasničku. Boli to moje najobľúbenejšie tri hodiny z týždňa, lebo všetko diskutované dávalo zmysel, všetko do seba zapadalo. Odchádzal som odtiaľ každý raz nabitý informáciami, zábavnými príhodami a pozitívnou energiou. Keď sa schyľovalo k výberu bakalárskych prác, ani som netušil, že ma cesta života dovedie až k doktorandúre u profesora Kvasničku.

Vďaka nemu, jeho prístupu k vede, práci a aj životu som absolvoval doktorandské štúdium na FIIT STU. Vďaka nemu som našiel záľubu vo vede, zaoberajúcej sa umelou inteligenciou, kognitívnou vedou, matematikou, psychológiou a informatickými vedami. Prístupom, optimizmom, odbornosťou a profesionalitou mi bol a aj je navždy vzorom. Počas neľahkého obdobia štúdia a doktorandúry mi bol navyše priateľom, ktorého si nesmierne vážim za jeho ľudskosť, kombinovanú s neobyčajnou osobnosťou a inteligenciou.

"Ahoj Laco, ste tu?" Zaznelo každé ráno po zaklopaní na dvere môjho kabinetu. Deň bol slnečný a pozitívny aj napriek novembrovému počasiu.

Gratulujem k Vášmu jubileu Pán profesor, s úctou, vďakou a obdivom,
Laco Clementis, Váš posledný doktorand na FIIT STU.


Tlačová správa: Dekan FIIT STU udelil emeritnému profesorovi Vladimírovi Kvasničkovi pri príležitosti životného jubilea Medailu Jozefa Murgaša za celoživotný prínos k rozvoju informatiky, špeciálne umelej inteligencie (Bratislava 5. 8. 2021)