Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Bratislava 28. 9. 2021.

Výskumníci a študenti FIIT STU v Bratislave majú vďaka spolupráci s ON Semiconductor Slovakia, a. s., k dispozícii moderný špecializovaný hardvér na výskum a vývoj v oblasti IoT.

„Našim akademickým pracovníkom a študentom sa vždy snažíme zabezpečovať najmodernejšie IT technológie, aby s nimi mohli realizovať výskum a vývoj. Teší nás, že jedným z našich partnerov na tomto poli je aj spoločnosť ON Semiconductor Slovakia, ktorá v týchto dňoch darovala našej fakulte hardvér. V mene FIIT STU sa chcem za cenný dar spoločnosti ON Semiconductor Slovakia poďakovať,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

Aj vďaka tejto spolupráci budú absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave lepšie pripravení na vstup na trh práce, kde dlhodobo chýbajú tisíce informatikov. V rámci daru fakulta prevzala hardvérové vývojové dosky s debuggerom, vývojové dosky pre Internet vecí (Internet of Thing – IoT), kamery, wifi a LCD moduly, Bluetooth Low Energy IoT vývojové dosky, Low Power System-on-Chip vývojové dosky a detekčný systém pracujúci na princípe radaru využívajúci laserové svetlo (LiDAR).

„ON Semiconductor Slovakia podporuje spoluprácu s akademickou sférou. Na slovenských vysokých školách je jednak potrebné budovať odborné zázemie, špecificky v oblastiach, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie konkurencieschopnosti a rozvoj Slovenska v meniacom sa prostredí, a na druhej strane si plne uvedomujeme personálny odborný potenciál, s ktorým chceme rozvíjať aj naše know-how,“ povedal Ing. Andrej Tomašik, generálny riaditeľ z ON Semiconductor Slovakia, a. s.


Tlačová správa: onsemi darovala FIIT STU hardvér na výskumné účely (Bratislava 28. 9. 2021)