Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

15. októbra 2015 sa na pôde FIIT STU v Bratislave uskutocnili voľby kandidáta na dekana fakulty >>>

Kandidátom na dekana FIIT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2016 – 2019 sa stala

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Pozrite si správu volebnej komisie .

Pozrite si Zápisnicu zasadnutie AS FIIT STU zo dňa 15. 10. 2015 s programom voľby predsedu študentskej časti AS a voľby kandidáta na dekana fakulty (bod 4) .

Predstavenie kandidátov (6. 10. 2015) >>>