Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

ktoré sa uskutočnili 6. októbra 2014 v čase 9.00 - 12.00 hod. v priestoroch chodby 1. NP FIIT STU v Bratislave sú už známe.

Do študentskej časti AS STU bol zvolený:
Ing. Marek Lóderer (143 hlasov) zápisnica z volieb do AS STU