Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V zmysle vydaného Príkazu rektora č. 1/2020 - PR Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na STU v Bratislave zo dňa 8. 3. 2020 - vyhlásený termín volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 - 2023 plánovaný na 17. 3. 2020 je zrušený (zverejnené 10. 3. 2020)

17. marca 2020
sa uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 - 2023
v čase od 9.00 do 14.00 hod.
v priestoroch Rektorátu STU na Vazovovej 5 v Bratislave, v zasadačke B 324 na 2. posch.

Návrhy kandidátov je možné podávať v termíne od 17. februára do 24. februára 2020 do 14.00 hod. prostredníctvom podateľne Rektorátu STU.


Dokumenty k voľbám:
  1. Oznámenie o vyhlásení volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2023
  2. Zloženie volebnej komisie pre voľby do AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2023
  3. Návrh opatrení a harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2023
  4. Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2023
  5. Tlačivo – Návrh kandidáta na člena AS FIIT STU
  6. Zásady volieb do AS FIIT STU
  7. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT STU

Kandidátna listina na členov zamestnaneckej časti AS FIIT STU (zverejnená 3. 3. 2020)