Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V zmysle vydaného Príkazu rektora č. 1/2020 - PR Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na STU v Bratislave zo dňa 8. 3. 2020 - vyhlásený termín volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 - 2023 plánovaný na 17. 3. 2020 je zrušený (zverejnené 10. 3. 2020)

Nový termín volieb (schválený AS STU dňa 25. 5. 2020)

17. marca 2020
sa uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 - 2023
v čase od 9.00 do 14.00 hod.
v priestoroch Rektorátu STU na Vazovovej 5 v Bratislave, v zasadačke B 324 na 2. posch.

Návrhy kandidátov je možné podávať v termíne od 17. februára do 24. februára 2020 do 14.00 hod. prostredníctvom podateľne Rektorátu STU.


Dokumenty k voľbám:
  1. Oznámenie o vyhlásení volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2023
  2. Zloženie volebnej komisie pre voľby do AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2023
  3. Návrh opatrení a harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2023
  4. Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2023
  5. Tlačivo – Návrh kandidáta na člena AS FIIT STU
  6. Zásady volieb do AS FIIT STU
  7. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT STU

Kandidátna listina na členov zamestnaneckej časti AS FIIT STU (zverejnená 3. 3. 2020)