Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážená akademická obec a všetci zamestnanci FIIT STU

Volebná komisia na voľby kandidáta na dekana FIIT STU Vás pozýva

v utorok 6. októbra 2015 o 13.00 hod.

do Turingovej veľkej učebne (-1.58 na 1. PP)
FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2

na ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FIIT STU (pozvánka )

Predstavia sa vám kandidáti na dekana so svojimi programami:

Voľby kandidáta na Dekana FIIT STU v Bratislave >>>