Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

16. januára 2020
sa uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 - 2023
v čase od 9.00 do 14.00 hod.
v priestoroch salónika (-1.27 na 1. PP) FIIT STU
.

Návrhy kandidátov je možné podávať v termíne: 27. 11. - 5. 12. 2019.


Dokumenty k voľbám:

  1. Oznámenie o vyhlásení volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023
  2. Zloženie volebnej komisie pre voľby do AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023
  3. Návrh opatrení a harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023
  4. Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023
  5. Tlačivo – Návrh kandidáta na člena AS FIIT STU
  6. Zásady volieb do AS FIIT STU
  7. Dodatok č.1 ku Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT STU

Kandidátna listina na členov zamestnaneckej časti AS FIIT STU (zverejnená 13. 12. 2019)

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2023 (zverejnené 17. 1. 2020)

STANOVISKO Predsedníctva Akademického senátu STU v Bratislave k Vyhláseniu výsledkov volieb do Zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023 konaných dňa 16. 1. 2020 (zverejnené 17. 1. 2020)