Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

12. októbra 2021
sa uskutočnia voľby na 2 miesta do študentskej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2021 - 2025
v čase od 9.00 do 14.00 hod.
v priestoroch salónika (-1.27 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2.

Návrhy kandidátov je možné podávať v termíne: 20. - 24. 9. 2021.


Dokumenty k voľbám:

  1. Oznámenie o vyhlásení volieb do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2021 - 2025
  2. Zloženie volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2021 - 2025
  3. Harmonogram a organizačné pokyny pre prípravu a organizáciu volieb do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2021 - 2025
  4. Tlačivo – Návrh kandidáta na člena AS FIIT STU
  5. Zásady volieb do AS FIIT STU

Kandidátna listina na členov študentskej časti AS FIIT STU (zverejnené 27. 9. 2021)

Výsledok volieb do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2021 - 2025 (zverejnené 12. 10. 2021)