Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

10. novembra 2021
sa uskutočnia voľby do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024
v čase od 9.00 do 14.00 hod.
v priestoroch salónika (-1.27 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2.

Návrhy kandidátov je možné podávať v termíne do 25. 10. 2021.


Dokumenty k voľbám:

  1. Oznámenie o vyhlásení volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie 2021 – 2024
  2. Zloženie volebnej komisie pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie 2021 – 2024
  3. Harmonogram a organizačné pokyny pre prípravu a organizáciu volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie 2021 – 2024
  4. Tlačivo – Návrh kandidáta na člena Študentskej rady vysokých škôl SR

Kandidátna listina na členov ŠRVŠ (zverejnené 26. 10. 2021)

Výsledok volieb do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2021 - 2024 (zverejnené 11. 11. 2021)