Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

12. októbra 2021
sa uskutočnia voľby na 4 miesta (2 miesta za ÚISI a 2 miesta za ÚAPI) do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2021 - 2025
v čase od 9.00 do 14.00 hod.
v malej zasadačke dekana (2.08 na 2. NP) FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2.

Návrhy kandidátov je možné podávať v termíne: 20. - 24. 9. 2021.


Dokumenty k voľbám:

  1. Oznámenie o vyhlásení volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2021 - 2025
  2. Zloženie volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2021 - 2025
  3. Harmonogram a organizačné pokyny pre prípravu a organizáciu volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2021 - 2025
  4. Tlačivo – Návrh kandidáta na člena AS FIIT STU
  5. Zásady volieb do AS FIIT STU

Kandidátna listina na členov zamestnaneckej časti AS FIIT STU (zverejnené 27. 9. 2021)

Výsledok volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2021 - 2025 (zverejnené 12. 10. 2021)