Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave zastúpená dekankou, so sídlom Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

 

ODBORNÉHO ASISTENTA S PHD pre pôsobenie v oblasti:

  • softvérového inžinierstva, alebo
  • umelej inteligencie, alebo
  • informačnej bezpečnosti.

Základný mesačný plat podľa predpisu v závislosti od dĺžky praxe je 853 - 1 179,50 €. V závislosti od rozsahu a kvality dosahovaných výsledkov možno základný plat zvýšiť až na dvojnásobok.
Na FIIT bol v roku 2017 priemerný mesačný predpisový plat vrátane odmien a grantov v tejto kategórii 1 552 €. Ďalšie zvýšenie príjmu sa dosahuje prácou na projektoch fakulty v spolupráci s priemyslom.

Oznam o výberovom konaní na miesto odborného asistenta s PhD.

 

DOCENTA pre pôsobenie v oblasti:

  • softvérového inžinierstva, alebo
  • umelej inteligencie, alebo
  • informačnej bezpečnosti.

Základný mesačný plat podľa predpisu v závislosti od dĺžky praxe je 951 - 1 266 €. V závislosti od rozsahu a kvality dosahovaných výsledkov možno základný plat zvýšiť až na dvojnásobok.
Na FIIT bol v roku 2017 priemerný mesačný predpisový plat vrátane odmien a grantov v tejto kategórii 1 896 €. Ďalšie zvýšenie príjmu sa dosahuje prácou na projektoch fakulty v spolupráci s priemyslom.

Oznam o výberovom konaní na miesto docenta

 

PROFESORA pre pôsobenie v oblasti:

  • softvérového inžinierstva, alebo
  • umelej inteligencie, alebo
  • informačnej bezpečnosti.

Základný mesačný plat podľa predpisu v závislosti od dĺžky praxe je 1 062,50 - 1 366,50 €. V závislosti od rozsahu a kvality dosahovaných výsledkov možno základný plat zvýšiť až na dvojnásobok.
Na FIIT bol v roku 2017 priemerný mesačný predpisový plat vrátane odmien a grantov v tejto kategórii 2 480 €. Ďalšie zvýšenie príjmu sa dosahuje prácou na projektoch fakulty v spolupráci s priemyslom.

Oznam o výberovom konaní na miesto profesora

 

Uzávierka prihlášok je 12. apríla 2018.