Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Baví vás práca s motivovanými študentmi, ktorí majú, ako absolventi našej univerzity, ambíciu zastávať významné pozície v praxi, alebo pokračovať ako výskumníci na niektorej akademickej inštitúcii (aj v zahraničí)?
Chcete prispieť k tomu, aby nám vyrastala generácia slušných a poctivých vzdelaných ľudí? IT expertov a lídrov? Na fakulte s prepojením s významnými medzinárodnými pracoviskami a priemyslom, ktorý investuje alebo chce investovať do výskumu?

Na Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) hľadáme vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia vo výskume a vo vzdelávaní v oblastiach spojených s odbormi:

 • informatika, alebo
 • informačné systémy, alebo
 • softvérové inžinierstvo, alebo
 • umelá inteligencia, alebo
 • aplikovaná informatika so zameraním na informačnú bezpečnosť, alebo
 • aplikovaná informatika so zameraním na počítačovú grafiku.

 

Ponúkame tieto pracovné pozície:

 

Čo by ste robili?

 • Výskum v príslušnej oblasti aj v kontexte aktuálnych a pripravovaných výskumných projektov a publikovanie medzinárodne uznaných výsledkov.
 • Aktívna účasť na zabezpečovaní vzdelávania podľa zamerania a aktuálnych potrieb fakulty.
 • Príprava nových a obnova predmetov, ich častí podľa aktuálnej potreby a smerovania fakulty v závislosti od pozície.
 • Získavanie financovania na výskum z externého prostredia, resp. podieľanie sa na získavaní financovania cez prípravu projektov v závislosti od pozície.
 • Práca so študentmi všetkých stupňov, najmä pri vedení v projektoch.
 • Pracovné cesty súvisiace s výsledkami výskumu (konferencie, partneri projektov).
 • Príspevok k vyhľadávaniu talentov na Slovensku aj v zahraničí, ktoré budú pôsobiť na univerzite.

 

Predpoklady a zručnosti:

 • Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania.
 • Medzinárodne uznané výsledky výskumu a uznanie medzinárodnou vedeckou komunitou v rozsahu podľa pozície, na ktorú sa uchádzač hlási.
 • Otvorenosť k novým veciam, zapálenie pre cieľ a k tomu prislúchajúca pracovitosť.
 • Ochota pracovať na sebe a zlepšovať sa.
 • Schopnosť systematicky pracovať a komunikovať.
 • Zodpovednosť a aktívny prístup k riešeniu problémov.
 • Skúsenosti s prácou vo výskume v zahraničí sú vítané.

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • veľký priestor na sebarealizáciu,
 • flexibilita a pružná pracovná doba,
 • skvelí študenti a kolegovia.

 

Nástup: od začiatku nového akademického roku, t. j. 1. 9. 2019, resp. podľa dohody
Plat: od 1 200 eur brutto (závisí od pozície a doterajších výsledkov)

 

Žiadosť v slovenskom alebo anglickom jazyku, ktorá zahŕňa tieto informácie:

 • motivačný list s kontaktnou informáciou,
 • profesijný životopis,
 • zoznam publikácií a uznaní medzinárodnou komunitou tak, že uchádzač jasne vyznačí 10 najlepších vedeckých výstupov/uznaní výstupov relevantných pozícii, o ktorú sa uchádza, prípadne odkazom na výsledky,
 • stručný opis hlavných výsledkov výskumu a pôsobenia vo vzdelávaní (max. 2 strany),
zasielajte e-mailom na adresu: erika.niznanska [at] stuba.sk.


Opis inštitúcie:

  Vízia Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) je stať sa lídrom združujúcim najlepších v informatike v širšom regióne strednej Európy. Silnou stránkou fakulty je aktuálne najlepšia pozícia absolventov FIIT STU na Slovensku a tím zanietených akademických pracovníkov, ktorých hlavným cieľom a motiváciou je špičková kvalita vzdelávania a výskumu. Základnými hodnotami fakulty sú slušnosť a čestnosť, empatia a ľudskosť v spojení s náročnosťou, čo je základom pre výchovu našich študentov a vytváranie dobrého miesta pre prácu našich kolegov.
  FIIT STU vychováva absolventov, ktorí sa dlhodobo uplatňujú na významných pozíciách v IT priemysle na Slovensku a aj v zahraničí. Výskum predstavuje základnú metódu pre výchovu kvalitných absolventov na všetkých troch stupňoch štúdia.

Na fakulte sa snažíme:

 • Ukázať, že na Slovensku je miesto, kde môžu mladí ľudia rásť a dosahovať skvelé výsledky.
 • Rozvíjať oblasti, ktoré sú pre Slovensko kľúčové.
 • Stať sa centrom, ktoré vo vybraných oblastiach, najmä v umelej inteligencii a informačnej bezpečnosti dokáže byť partnerom špičkových Európskych výskumných centier.
 • Získať nových akademických pracovníkov zo Slovenska aj zo zahraničia.
 • Získavať najšikovnejších uchádzačov zo Slovenska a aj zahraničia pre štúdium všetkých stupňov štúdia na fakulte.