Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

Predseda:

Dominik Gozora (CVKS)

Členovia:

Mgr. Barbara Drnajová (ÚPAI)
Bc. Katarína Dunajská (ŠO)
Ing. Peter Kapec, PhD. (ÚPAI)
Ing. Ivan Kapustík (ÚISI)
Fedor Lehocki (ÚISI)