Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

16. - 17. septembra 2021 (štvrtok a piatok)
bude na FIIT STU prebiehať Úvod do štúdia,
určený študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia.

S ohľadom na pandemickú situáciu a pre čo najplynulejší začiatok akademického roka sa uskutoční online formou cez Webex.

Študenti dostanú e-mailom pozvánku s odkazom na pripojenie.

Harmonogram

16. 9. 2021 (štvrtok)

  8.00 -   8.10 Príhovor dekana FIIT STU
  8.10 -   8.20 Príhovor prodekana FIIT STU
  8.20 -   8.40 Predstavenie činnosti AS FIIT STU
(Akademického senátu FIIT STU)
  8.40 -   9.20 Školenie BOZP
(bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany)
  9.20 -   9.40 Predstavenie Poradenského centra STU
  9.40 - 10.00 Prestávka
10.00 - 11.00 Predstavenie CVKS FIIT STU
(Centra výpočtových a komunikačných služieb)
11.00 - 11.40 Predstavenie SIK FIIT STU
(Slovenskej informatickej knižnice)
11:40 - 12.00 Predstavenie Technologického inštitútu športu FEI STU
12.00 - 12.40 Obedná prestávka
12.40 - 13.00 Predstavenie Zdravotného strediska STU
13.00 - 14.00 Predstavenie Študijného oddelenia FIIT STU
14.00 - 16.00 Predstavenie študentských organizácií

 

17. 9. 2021 (piatok)

  8.00 -   9.40 Doučovanie matematiky
  9.40 - 10.00 Prestávka
10.20 - 12.00 Doučovanie matematiky
12.00 - 12.40 Obedná prestávka
12.40 - 14.00 Doučovanie matematiky
14.00 - 16.00 Záverečný test z matematiky